Hvordan skiller Otinova® seg fra andre øreprodukter, f.eks. reseptbelagte antibiotika/steroiddråper, eddiksyreløsning og alsolløsning/alsolsprit?

Otinova® er en reseptfri astringerende, antibakteriell og antimykotisk (soppdrepende) løsning uten antibiotika eller kortison (steroid). Otinova® kan derfor ofte erstatte reseptbelagte ørepreparater til behandling av øregangsinfeksjon.

Eddiksyre (2 % eller 4 %) og alsolløsning/-sprit brukes iblant ved øregangsinformasjon. Ingen av disse løsningene er imidlertid registrert hos Statens legemiddelverk for denne indikasjonen. Otinova® inneholder 8 % eddiksyre og ca. 20 ganger mer aluminiumsalter sammenliknet med ACOs alsolløsning/-sprit.

Otinova® fås på apotek

Kjøp Otinova