Kan man bruke Otinova® under graviditet og amming?

Det er ikke gjennomført noen spesifikke studier på gravide eller ammende kvinner, så det bør utvises forsiktighet. For å være på den absolutt sikre siden, bør man unngå å bruke Otinova® ved graviditet og amming. Burows væske, som Otinova® inneholder, har imidlertid vært brukt i lang tid og er beskrevet i farmakopéen. Dens bruk, effekt og sikkerhet er dokumentert i flere kliniske studier. Vi kjenner ikke til noen rapporter som beskriver bivirkninger hos gravide eller ammende kvinner. Sannsynligheten må derfor betraktes som svært liten for at Otinova® på noe vis skulle påvirke fosterutviklingen eller gå over i morsmelken.

Otinova® fås på apotek

Kjøp Otinova