Når avtar symptomene ved behandling med Otinova®?

Effekten kommer som oftest relativt raskt, men hvis man ikke føler seg merkbart bedre etter 1–3 dager bør man oppsøke ørelege.

Otinova® fås på apotek

Kjøp Otinova