Hvorfor svir det iblant når man sprayer med Otinova®?

Otinova® er en sur løsning (lav pH – pH 3-4) og kan derfor svi dersom øregangen er betent og/eller sår. Svien pleier å forsvinne relativt raskt. Ved vedvarende svie bør man kontakte ørelege.

Otinova® fås på apotek

Kjøp Otinova